“Zanbulla, prueba donostiarra de natación por equipos” / “Zanbulla, lehen busti lankideekin”

 

La prueba que antes era “Mójate por la Empresa” ahora pasa a denominarse “Zanbulla”. Nos da lo mismo … Kutxabank la va a ganar de nuevo.

Este año hay novedades. Se mantiene la característica de hacerla por equipos. Pero se presenta en dos distancias (750 / 1500) y con una previa opcional por relevos (3 x 350). La esencia se mantiene: sigue habiendo pintxos al final de la prueba y seguimos con la cancioncilla del  “¡VAMOS A PASARLO BIEN!”

 Las duras pruebas :

* Se nada en equipos de tres nadadoras, nadadores o revueltos.

16 de Septiembre de 2017 a las 11:30h.

 * 350m por relevos.  Como testigo se usa el chip del equipo que pasa de mano en mano intentando no perderlo.

 * 750m. o 1.500m. a elegir. El último del equipo que entre en meta marca el tiempo del equipo (se lleva eso de “yo no quiero ser el último”).

De 750m – 250m. de arena – 100m. que siempre miden de menos = 400m. = accesible a todo pichichi.

La de 1500m. “ex profeso” para los de Bilbao (que siguen pidiendo más distancia).

 *Croquetas y sidra al finalizar la prueba. En este apartado, sí que haremos valer nuestra experiencia .

 * Más información  : (https://www.zanbulla.com/)

 Los esforzados participantes:

 * Aquellos-as compañeros-as que deseen participar deben saber nadar (un poco y sin pasarse) e intentar no reírse durante la prueba (se traga agua) deben contactar con Juanmari Castro Sánchez (jmcastro@kutxabank.es) o el particular (juanmari@castrocid.com).

 * Indicar en qué distancia queréis participar (750 / 1500) y si os animáis al desafío previo de los 350m. por relevos.

 * Como los equipos deben de ser de tres nadadores, si tenéis equipo hecho me lo comentáis; si no, me encargaré de juntar churras y merinas para conseguir que TODAS y TODOS disfruten. Por eso os pido tiempo en que hacéis 1.000 metros en mar, piscina o bañera (+/- a ojo).

 * Nombre + dos apellidos + dni + fecha nacimiento + email contacto deben acompañar al correo que me enviéis.

 * Mantenemos un grupo de güasap para coordinarnos, hacer quedadas y ponernos nerviosos antes de la prueba. Si queréis estar en él, pasadme vuestro móvil de contacto.

 Si estáis dudando en apuntaros, no os preocupéis, me encargo personalmente de convenceros.

JUANMARI CASTRO

image001

Lehen “Mójate por la Empresa/Busti lankideekin” deitzen zen proba aurrerantzean “Zanbulla” deituko da. Berdin digu… Kutxabankek irabaziko du berriro.

Aurten badira berrikuntzak. Taldeka egiten jarraituko da. Baina bi distantziatan (750 / 1500), eta aurretik aukera izango da erreleboka egiteko (3 x 350). Funtsa edo mamia mantendu egiten da: probaren amaieran pintxoak izango dira eta “ONGI PASATUKO DUGU!” leloarekin jarraituko dugu.

Proba gogorrak:

* Igerilariak hirunako taldetan, mutilak, neskak edo nahastuta.

2018ko irailaren 16an 11:30ean.

* 350m erreleboka.  Lekuko gisa taldearen txipa erabiltzen da, eta eskuz esku igarotzen da ez galtzen saiatuz.

* 750m ala 1.500m aukeran. Helmugara iristen den taldeko azkenak markatuko du taldearen denbora (“ez dut azkena izan nahi”).

750m – 250m hondarra – 100m beti gutxiagoz neurtzen dutena = 400m = edozein pitxitxik egiteko modukoa.

1500m-koa “ex profeso” Bilbokoentzat (distantzia luzeagoa eskatzen baitute).

*Proba amaitzean kroketak eta sagardoa. Atal honetan, bai, baliaraziko dugu geure esperientzia.

*Argibide gehiago: (https://www.zanbulla.com/)

Parte-hartzaile saiatuak:

*Parte hartu nahi duten lankideek igerian jakin behar dute (apur bat, baina ez gehiegi) eta proban ahalegindu behar dute ez barrerik egiten (ura irensten baita): horrelakoak jar bitez harremanetan Juanmari Castro Sánchez-ekin (jmcastro@kutxabank.es) edo helbide partikularraren bidez (juanmari@castrocid.com).

*Adierazi zein distantziatan (750 / 1500) parte hartu nahi duzuen, eta ea ausartzen zareten aurretik erreleboka egiteko erronkari heltzeko: 350m.

*Taldean hiru igerilari behar direnez, taldea osaturik baduzue, esadazue; bestela, neu arduratuko naiz hezeak eta iharrak nahasteaz, ea GUZTI-GUZTIOK gozatzen duzuen. Horregatik eskatzen dizuet esateko (gutxi g.b.) zenbat denboran egiten dituzuen 1.000 metro itsasoan, igerilekuan edo bainuontzian.

* Izena + bi abizenak + NAN + jaiotza-data + harremanetarako helbide elektronikoa bidali behar dizkidazue zuen mezuarekin.

* Badugu whatsapp talde bat koordinatzeko, elkartzeko eta urduri jartzeko probaren aurretik. Bertan egon nahi baduzue, emadazue harremanetarako zuen mugikorra.

Zalantzan bazaudete izena eman ala ez, ez kezkatu, neu arduratuko naiz zuek konbentzitzeaz.

JUANMARI CASTRO

NOVATEK CAMERA

“Natación” Presentación y Actividades previstas 2018 / “Igeriketa” Aurkezpena eta aurreikusitako jarduerak 2018rako

La finalidad de este grupo es la de potenciar la natación en el mar. Siendo la bahía de la Kontxa el escenario habitual de nuestras actividades.

Ya hemos cumplido dos años desde que empezamos y es hora de normalizarnos. Vamos a utilizar la web de la DADKutxa para nuestras comunicaciones.

¿Quiénes somos?

El grupo está compuesto por personas jóvenes y mayores, chicas y chicos, gente PRO (nos dan envidia) y los normalitos.

QuienesSomos

¿Qué hacemos?

“Quedadas” en el mar.

Cuando la temperatura del agua lo permite (cada vez se ven más neoprenos entre nuestras compañeras) las tardes de los martes y los jueves solemos quedar para nadar en la bahía de la Kontxa. Cualquier nadador del grupo propone por whatsapp la hora y el lugar y la gente que quiere se apunta. Así, sin más.

Ya en la orilla, se planean uno o dos posibles recorridos dependiendo del nivel de de los presentes y … al agua acompañados de la boya de seguridad.

QueHacemos

“Paseos” alrededor de la isla.

Son como las jornadas de “puertas abiertas”. Dar la vuelta a la isla de Santa Clara representa un reto para ciertas nadadoras. Cuando se dan las condiciones super perfectas, agenciamos un par de boyas de seguridad que abren y cierran el convoy, una GoPro para los selfies y … a ver la cara oculta de la isla. Esos días son de disfrute total.

NOVATEK CAMERA

Competiciones en equipo.

Hasta la fecha, Kutxabank sólo se ha presentado a un tipo de competición de natación en el mar. Es la carrera por equipos “Mójate por la empresa / Busti Lankideekin”.

La competición es el objetivo que te mantiene en forma. Por ello, conforme se acerca, las “quedadas” van orientadas a generar los grupos que luego competirán.

CompeticionesEquipo

Competiciones individuales.

La travesía de la Kontxa con sus 2250 metros suele ser la travesía en mar que, por cortita y por el entorno protegido donde se realiza, todas nos iniciamos en la competición. La solemos entrenar previamente y “para matar los nervios previos” solemos quedar en las salidas de las pruebas.

Competiciones ACRECA.

En el próximo XXXI Congreso de ACRECA en Cáceres del 19 al 22 Abril el responsable de deportes trasladará una iniciativa nuestra: la posibilidad de organizar campeonatos de travesías en el mar compitiendo junto a  nadadores de otras entidades. Os mantendremos informados.

Si estás interesado en nadar en el mar  … Juanmari Castro Sánchez

jmcastro@kutxabank.es

Donostia-Ibaeta (Oficina Técnica)  943-001350

foto-8

Itsasoan igeriketa bultzatzea da talde honen helburua. Eta Kontxako badia da gure jardueren ohiko agertokia.

Hasi ginenetik bi urte igaro dira eta normalizatzeko garaia da. DADKutxa-ren webgunea erabiliko dugu gure jakinarazpenetarako.

Nor gara?

Taldean jende gaztea eta nagusiak gaude, emakumezkoak eta gizonezkoak, PRO jendea (inbidia ematen digute) eta normaltxoak.

QuienesSomos

Zer egiten dugu?

“Juntadizoak” itsasoan.

Uraren tenperaturak ahalbidetzen duenean (gero eta neopreno gehiago ikusten da gure emakumezko lankideen artean), astearte eta ostegun arratsaldeetan, igeri egiteko elkartzen gara Kontxako badian. Taldeko edozein igerilarik ordua eta lekua proposatzen ditu whatsappez, eta nahi duena apuntatzen da. Horixe, besterik gabe.

Urbazterrean, bertaratuen maila kontuan hartu eta egin daitezkeen pare bat ibilbide planifikatzen dira eta… segurtasun-buiarekin, uretara!

QueHacemos

“Paseoak” uhartearen inguruan.

“Sarrera libreko” egunak bezala dira. Santa Klara uharteari bira ematea erronka bat da zenbait emakume igerilarirentzat. Baldintza hobezinak daudenean, segurtasuneko buia-pare bat eskuratzen ditugu konboiaren hasiera eta bukaerarako, GoPro bat selfietarako eta… uhartearen aurpegi ezkutua ikustera! Egun horietan gozamena erabatekoa izaten da.

NOVATEK CAMERA

Taldekako lehiaketak

Orain arte, Kutxabank mota bateko lehiaketara bakarrik aurkeztu da itsasoko igeriketan: “Mójate por la empresa / Busti Lankideekin” taldekako lasterketara, alegia.

Lehiaketa da sasoian mantentzen zaituen helburua. Horregatik, hurbildu ahala, gero lehiatuko diren taldeak sortzera bideratzen dira “juntadizo” edo elkarretaratzeak.

CompeticionesEquipo

Banako lehiaketak.

Kontxako zeharkaldian hasten gara guztiok lehiatzen: laburra delako (2.250 metro ditu) eta ingurune babestuan egiten delako.  Aldez aurretik entrenatu egiten gara eta “aurretiko urduritasuna baretzeko” proben irteera-guneetan elkartzen gara.

ACRECA lehiaketak.

Apirilaren 19tik 22ra Caceres-en izango den XXXI. ACRECA Kongresura kirol-arduradunak gure ekinbide bat eramango du: itsasoan zeharkaldi-txapelketak antolatzeko aukera, beste erakunde batzuetako igerilariekin lehiatuz. Jakinaren gainean izango zaituztegu.

Itsasoan igeri egiteko gogoa baldin baduzu … Juanmari Castro Sánchez

jmcastro@kutxabank.es

Donostia-Ibaeta (Bulego Teknikoa)     Telef.  943-001350