Nueva Junta Directiva DAD-Kutxa / DAD-Kutxako Zuzendaritza Batzorde berria

logo

En la pasada asamblea  celebrada el 20 de marzo en la sala Copérnico de Eureka Museoa, además de los informes que cada vocalía presentó sobre  las diferentes actividades de nuestra asociación y de la participación en actividades culturales y deportivas de ACRECA, se aprobó:

 • el balance económico del ejercicio 2017.
 • la nueva reformulación de las ayudas al Tercer Mundo que realizamos con las aportaciones de los asociados y de las que tendréis noticias antes de octubre con la convocatoria de ayudas que se establecerá a tal efecto.
 • Dar la bienvenida a ARGILOAIN HERNANDEZ como nueva responsable de la “txistorrada” de Santo Tomás,  a IZASKUN ENCISO como responsable del apartamento de Peñíscola, a XABIER GAROÑA como responsable del Frontenis y JUANMARI CASTRO como responsable de natación.

Se tomaron 2 acuerdos más  :

 • La organización de una actividad teatral para todos los asociados el próximo 28 de Abril en el Kursaal de la que, en breve, tendréis noticias.
 • El nombramiento como nuevo Presidente de UNAI OCAÑA (5068-Urnieta) y nueva Vice-Presidenta de ROSANA RODRIGUEZ (4102-Gestión del Cambio) debido a la pre-jubilación de JOSE MANUEL GOENAGA, a quien agradecemos su extensa labor y dedicación durante estos últimos casi 12 años al frente de DAD-kutxa por lo que queremos tenerle cerca y acepta ser Presidente de Honor.

IGOR AYERBE (Tesorero) y CARLOS LOSADA (Secretario) continúan en sus puestos.

Como siempre estamos abiertos a nuevas incorporaciones de personas y actividades.

Muchas gracias a todos-as !!!!!!

Junta Directiva – Zuzendaritza Batzordea:

 Presidente/Lehendakaria Unai Ocaña 5068-Urnieta
 Vicepresidenta/Lehendakariordea Rosana Rodríguez 4102-Gestión del Cambio
Tesorero/Diruzaina Igor Ayerbe 5094-Hernani Zinkoenea
Secretario/Idazkaria Carlos Losada 4073-Litigios Institucionales

Azken batzarra martxoaren 20an egin zen Eureka Museoan Kperniko aretoan, eta gure Elkartearen jarduerei buruz eta ACRECAko kultura- eta kirol-jardueretan izandako parte-hartzeaz batzorde-kide bakoitzak aurkeztu zituen txostenez gain, honako hauek onartu ziren:

 • 2017 ekitaldiko balantze ekonomikoa.
 • Bazkideen ekarpenekin Hirugarren Munduarentzat ematen ditugun laguntzen birformulazio berria; hauen berri urria baino lehen izango duzue, horretarako egingo den laguntza-deialdiarekin.
 • Ongietorri egitea ARGILOAIN HERNANDEZi, San Tomaseko “txistorradaren” arduradun berriari;  IZASKUN ENCISOri, Peñíscolako apartamentuaren arduradunari; XABIER GAROÑAri, Frontenisaren arduradunari; eta JUANMARI CASTROri, igeriketaren arduradunari.

Beste 2 erabaki ere hartu ziren:

 • Antzerki-emankizuna bazkide guztientzat datorren apirilaren 28an Kursaalen, eta laster izango duzue honen berri gehiago.
 • Lehendakari berri izateko UNAI OCAÑA (5068-Urnieta) izendatzea, eta lehendakariorde berri ROSANA RODRIGUEZ (4102-Aldaketaren Kudeaketa), JOSE MANUEL GOENAGAren aurretiko erretiroagatik; azken honi bere lan handia eta dedikazioa eskertu nahi dizkiogu DAD-kutxaren buru gisa ia 12 urte egin baititu; horregatik guregandik hurbil eduki nahi dugu eta ohorezko lehendakari izatea onartu du.

IGOR AYERBEk (diruzaina) eta CARLOS LOSADAk (idazkaria) beren postuetan jarraituko dute.

Beti bezala, irekita gaude pertsona eta jarduera berriak geure artean onartzeko.

Mila esker guztioi!!!

logo

Prejubilados : actualizar e-mail para recibir las noticias de la DAD / Prejubilatuak : e-mail berria sartu DADeko albisteak jasotzeko

 

En este mes de marzo, en los que serán vuestros últimos días en activo, os recordamos que para seguir recibiendo las noticias y  publicaciones que venimos realizando en el «blog» de la DAD os invitamos a que actualicéis vuestra dirección particular de e-mail ya que perderéis vuestro correo @kutxabank.es

Para incorporar vuestros nuevas dirección de e-mail debéis seguir estas instrucciones:

 

1.- Entrar en el «blog» http://www.dadktuxa.org y darle al botón que aparece en la parte inferior de la pantalla “SEGUIR

dad1

2.- Introducir el correo electrónico donde desees que te avisemos de nuestras publicaciones.

dad2

3.-Recibirás un correo de confirmación. Sólo tienes que activarlo.

dad3

De esta manera estarás informado cada vez que realicemos una publicación, y puedas disfrutar de nuestras propuestas, actividades, sorteos y publicaciones !!!

Y aquellos que estáis en activo y no recibís las noticias, también podéis introducir la dirección de e-mail donde queréis recibir las notificaciones.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Guri jarraitzera gonbidatzen zaituztegu eta, horrela, argitalpen bat egiten dugun bakoitzean, ohartarazpen bat iritsiko zaizue zuen posta elektronikora.

Gure jarraitzaile bihurtzeko, hau bakarrik egin behar duzue:

 1. dadktuxa.org blogean sartu eta eman pantailaren behealdean agertzen den JARRAITU botoiari.dad1

2.- Sartu zuk nahi duzun helbide elektronikoa, bertan jasotzeko gure argitalpenen ohartarazpena.

dad2

3.- Berrespen-mezua bidaliko dizute. Aktibatu besterik ez duzu egin behar.

dad3

Honela, argitalpen bat egiten dugun bakoitzean jakinean egongo zara, bidalketa elektronikoa jasotzeko zain egon beharrik gabe. Eta jarrai ezazu gure eskaintza, jarduera, zozketa eta argitalpenez gozatzen!!!

DAD Bazkideen kuota 2016/Cobro cuota asociado DAD 2016

logo-dad

Jakizuen bezala, bazkideen hileko kuota (1,50 euro) kutxaren nominatik kentzen zitzaigun.

2013 aurretik, aipatutako ordainketa ez da egiten nomina bidez baizik eta kontuaren bitartez.DADen Zuzendaritza Batzordearen erabakiz, eta zerbitzuak suposatzen duen komisio-kobrantzagatik, kuota hilerokoa izan ordez urtekoa (18 euro) izatea erabaki da.

2016eko kuota kobrantza, datorren azaroren 16ean egingo da.

***********************************************************

Como ya sabéis, la cuota mensual de asociado de la DAD por importe de 1,50 euros se nos descontaba en nómina.

Desde el año 2013, dicho cobro se efectúa mediante giro de recibo por cuenta, pasando a ser cuota anual de 18 euros, para que el cobro de comisiones que supone el servicio sea el menor posible.

El cobro de la cuota del año 2016 se realizará el 16 de Noviembre.