Peñíscola Uda-Verano 2019

PEÑISCOLAKO APARTAMENTUA Uda-Verano 2019 / APARTAMENTO DE PEÑÍSCOLA 

Honen bitartez jakinarazten dizuegu Peñiscolako apartamentuko zozketan zarituta izan direnak:

Queremos informaros que los premiados en el sorteo del apartamento de Peñíscola para este verano han sido :

01/06/19 – 09/06/19: Eskaerarik gabe / Sin peticiones

09/06/19 – 20/06/19: Eskaerarik gabe / Sin peticiones

20/06/19 – 30/06/19: David Colodrero Torrero

30/06/19 – 10/07/19: Eskaerarik gabe / Sin peticiones

10/07/19 – 20/07/19: Eskaerarik gabe / Sin peticiones

20/07/19 – 31/07/19: Lourdes Echeverria

31/07/19 – 10/08/19: Harri Beloki

10/08/19 – 20/08/19: Nagore Balerdi

20/08/19 – 31/08/19: Mª Isabel Lisarri Laquintana

31/08/19 –  10/09/19: Eduardo Azurza Rivas

Libre gelditu diren datetan jun nahi duten kideak, eska dezatela ienciso@kutxabank.es e-mailera eta adjudikazioa eskaera jaso orduko izango da.

Todos los asociados que deseen ir en las fechas libres debido a que no ha habido solicitudes, se adjudicarán por orden de petición recibida al e-mail ienciso@kutxabank.es

 

Peñiscolako apartamentuak 2019ko uda / Apartamentos Peñíscola verano 2019

PEÑISCOLAKO APARTAMENTUA Uda 2019

HONEN BITARTEZ JAKINARAZTEN DIZUEGU MAIATZAREN 20EAN EGINGO DELA PEÑISCOLAKO

APARTAMENTUA OKUPATZEKO MAIATZARAKO, EKAINERAKO, UZTAILERAKO, ABUZTURAKO ETA IRAILERAKO ESKABIDEEN ARTEKO ADJUDIKAZIOA AURREIKUSITA DAUDEN OBREN ONDORIOZ, AURTENGO ALOKAIRU DATAK HAUEK IZANDO DIRA:

EKAINA : Sarrera 1,an eta irteera 9,an; Sarrera 9,an eta irteera 20,an; Sarrera 20,an eta irteera 30,an.

UZTAILA: Sarrera Ekainak 30,ean eta irteera uztailak 10,ean; Sarrera 10,an eta irteera 20,an; sarrera 20,an eta irteera 31,an.

ABUZTUA: Sarrera Uztailak 31,ean eta irteera abuztuak 10,an; Sarrera 10,an eta irteera 20,an; Sarrera 20,an eta 31,an.

IRAILA : Sarrera abuztuak 31,an eta irteera irailak 10,an; sarrera 10,an eta irteera 20,an; sarrera 20,an eta irteera 30,an.

ZOZKETAKO EMAITZAREN BERRI MAIATZAK 22,EAN JAKINARAZIKO ZAIE SUERTATUTAKOEI

PARTE HARTU NAHI DUTEN KIDE GUZTIEK ESKABIDE INPRIMAKIA ETA E-MAIL BIDEZ BIDALI

ienciso@kutxabank.es MAIATZAREN 19 BAINO LEHEN.

Eskaera : PEÑISCOLA UDA

APARTAMENTO PEÑISCOLA verano 2019

QUEREMOS INFORMAROS QUE EL PROXIMO DIA 20 DE MAYO EFECTUAREMOS LA ADJUDICACION DE PLAZAS ENTRE LAS SOLICITUDES DE OCUPACION DEL APARTAMENTO DE PEÑISCOLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

OS INDICAMOS LAS FECHAS DISPONIBLES ESTE AÑO.

JUNIO : Entrada el 1 con salida el 9 de junio; entrada el 9 con salida el 20 y entrada el 20 con salida el 30.

JULIO :  Entrada el 30 de junio con salida el 10 de julio; entrada el 10 con salida el 20 y entrada el 20 con salida el día 31 de julio.

AGOSTO : Entrada el 31 de julio con salida el 10 de agosto. Entrada el 10 con salida el 20. Entrada el 20 de Agosto con salida el 31.

SEPTIEMBRE: Entrada el 31 de agosto con salida el 10 de septiembre. Entrada el 10 con salida el 20. Entrada el 20 con salida el 30.

EL RESULTADO DE LAS ADJUDICACIONES SE COMUNICARÁ EL 22 DE MAYO.

TODOS LOS ASOCIADOS-AS QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL MISMO, DEBERAN ENVIAR EL IMPRESO DE SOLICITUD A : ienciso@kutxabank.es ANTES DEL 19 DE MAYO.

Impreso Solicitud : PEÑISCOLA VERANO

Apartamento PEÑISCOLA Semana Santa y Pascua 2019ko Pazkoa eta Aste Santua PEÑISCOLAn

HONEN BITARTEZ JAKINARAZTEN DIZUEGU APIRILAREN 4-EAN EGINGO DELA PEÑISCOLAKO

APARTAMENTUA OKUPATZEKO AURTENGO ALOKAIRU DATAK HAUEK IZANDO DIRA:

ASTE SANTUA: Sarrera apirilak 17,an eta irteera 22,an.

PASKUA ASTEA: Sarrera apirilak 22,ean eta irteera 28an.

ZOZKETAKO EMAITZAREN BERRI APIRILAK 5-EAN JAKINARAZIKO ZAIE SUERTATUTAKOEI

PARTE HARTU NAHI DUTEN KIDE GUZTIEK ESKABIDE INPRIMAKIA ETA E-MAIL BIDEZ BIDALI

ienciso@kutxabank.es APIRILAK 3  BAINO LEHEN.

Beste edozein datetan jun nahi duenak udaratik kanpo, idatzi dezala e-mail berdinara eskatuz. Udararako datak maiatzean aterako dira.

APARTAMENTU ESKABIDEA

IZENA ETA ABIZENAK

DEPARTAMENTUA/BULEGOA  ETA  KONTU KORRONTEA

OKUPAZIO ALDIA: ____________(a)ren (hilabetea) _____(e)ko (eguna) 18:00etatik ____________(a)ren (hilabetea) _____ (e)ko (eguna) 12:00etara

Gau-kopurua _____ Okupatzaile-kopurua _____ Aurrez erabili duzu eskatutako apartamentua? BAI _____ EZ_____

Prezioak EGUNA : 60 euro

Esleipenaren momentuan, aurrerakin gisa, egonaldiaren prezioaren % 30 kobratuko da. Esleipenari uko egiten bazaio ez da aurrerakina itzuliko, apartamentua ez badu beste langileren batek okupatzen.

Fachada edificio LES DOYES

OS INFORMAMOS QUE EL PROXIMO DIA 4 DE ABRIL EFECTUAREMOS LA ADJUDICACION DE PLAZAS ENTRE LAS SOLICITUDES DE OCUPACION DEL APARTAMENTO DE PEÑISCOLA PARA LAS SIGUIENTES FECHAS:

SEMANA SANTA : Entrada el 17 de abril con salida el 22.

SEMANA DE PASCUA :  Entrada el 22 de abril con salida el 28.

EL RESULTADO DE LAS ADJUDICACIONES SE COMUNICARÁ EL 5 DE ABRIL.

TODOS LOS ASOCIADOS-AS QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL MISMO, DEBERAN ENVIAR EL IMPRESO DE SOLICITUD A : ienciso@kutxabank.es ANTES DEL 3 DE ABRIL.

Quien desee acudir en otras fechas que no sean verano, puede solicitarlo al mismo e-mail. Las fechas de verano se publicarán en mayo.

Indicar en el e-mail :

NOMBRE Y APELLIDOS, DEPARTAMENTO/OFICINA  y  CTA. CTE.

PERIODO DE OCUPACION : desde las 18 horas del día _____ mes ____________ a las 12 horas del día _____ mes____________

Número de noches _____ y si con anterioridad SI ______ NO________ he utilizado el apartamento solicitado.

PRECIO APARTAMENTO PEÑISCOLA por DIA : 60,00 Euros

En el momento de la adjudicación se cobrará como anticipo el 30 % de la estancia. En caso de renuncia no se devolverá el anticipo salvo que el apartamento sea ocupado por otro empleado-a.

Fachada junto Torre IRTA