DAD BAZKIDEEN KUOTA KOBRATZEA 2014 URTEA / COBRO CUOTA ASOCIADO D.A.D. AÑO 2014

Dakizuen bezala, bazkideen hileko kuota (1,50 euro) kutxaren nominatik kentzen zitzaigun. Kobrantza hori azkeneko aldiz 2013,aren otsaileko nominan egin zen. 

Igaztik, aipatutako ordainketa ez da egiten nomina bidez baizik eta kontuaren bitartez.DADen Zuzendaritza Batzordearen erabakiz, eta zerbitzuak suposatzen duen komisio-kobrantzagatik, kuota hilerokoa izan ordez urtekoa izatea erabaki da.

Beraz, falta diren 2014,ko 12 hilekoak 18 euroko ordainagiri bakar batean igorriko dira, eta horren kobrantza datorren ekainaren 27an egingo da zuen kontu korronteetan.

***********************************************************

Como ya sabéis, hasta la fusión de las Cajas Vascas en Kutxabank , la cuota mensual de asociado de la DAD por importe de 1,50 euros se nos descontaba en nómina.

Desde el pasado año 2013, dicho cobro no se efectúa por nómina sino mediante giro de recibo por cuenta. Por acuerdo de la Junta Directiva de la DAD, la cuota pasó a ser anual (en lugar de mensual) para que el cobro de comisiones que supone el servicio sea el menor posible.

Por tanto, las 12 mensualidades de este año 2014 serán giradas en un único recibo de 18 euros cuyo cobro se realizará el próximo 27 de junio en vuestras cuentas corrientes.