LEKU LIBREETARAKO DEIALDIA PEÑISCOLAKO APARTAMENTUA / PLAZAS LIBRES AÑO 2014 APARTAMENTO DE PEÑISCOLA

2014. URTEKO LEKU LIBREETARAKO DEIALDIA PEÑISCOLAKO APARTAMENTUA

 Ezarritako epean eskaerak jaso ondoren, datorren udan erabiltzeko libre dauden daten berri jakinarazten zaie bazkide guztiei:

  •  Uztailaren 6tik 20ra
  • Abuztuaren 3tik 16ra

 Apartamentuaren prezioa eguneko 50 eurokoa da.

 Interesatuek Fco.Javier Lomas-ekin jarri behar dute harremanetan: fjlomas@kutxabank.es

 Halaber, abuztuaren 31tik aurrera, libre daude irail eta urriko egonaldietarako okupazio-datak.

**************************************************************

CONVOCATORIA PLAZAS LIBRES AÑO 2014 APARTAMENTO DE PEÑISCOLA

 Se comunica a todos los asociados las fechas disponibles de ocupación para este verano una vez recibidas las peticiones dentro del plazo estipulado :

  •  Del 6 al 20 de Julio
  • Del 3 al 16 de Agosto.

 El precio del apartamento por día es de 50 euros.

 Los interesados contactar con Fco.Javier Lomas (fjlomas@kutxabank.es)

 Asimismo, a partir del 31 de Agosto están libres las fechas de ocupación para las estancias de Septiembre y Octubre.

Peñiscolako apartamentuak 2014ko uda / Apartamentos Peñíscola verano 2014

Honen bitartez jakinarazten dizuegu maiatzaren 15an egingo dela peñiscolako apartamentua okupatzeko ekainerako, uztailerako, abuzturako eta irailerako eskabideen arteko zozketa. Data horietan gehieneko okupazioa zazpi egunatakoa izan daiteke. Lehentasuna ekaina 1-8; 8-15…

Zozketako emaitzaren berri maiatzaren 26 eta 27an jakinaraziko zaie suertatutakoei.

Zozketa horretan parte hartu nahi duten kide guztiek eskabide inprimakia javier lomas-i (0983-pasivo ibaeta) igorri beharko diote maiatzaren 23ra baino lehen. (1175 luz.)

Informazio gehiago: https://dadkutxa.org/vacaciones/peniscola

—————————————————————————————–

El próximo día 23 de mayo efectuaremos el sorteo entre las solicitudes de ocupación del apartamento de Peñíscola correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Durante estas fechas el máximo de ocupación es de 7 días. Tendrán preferencia las solicitudes de semanas naturales (1/8 junio; 8/15 junio ….. ).

El resultado del sorteo se comunicará los días 26 y 27 de mayo únicamente a quienes resulten adjudicatarios del apartamento.

Todos los asociados que deseen participar en el mismo, deberán enviar el impreso de solicitud a Javier Lomas (0983-pasivo Ibaeta) antes del 23 de mayo. (ext. 1175).

Más información: https://dadkutxa.org/vacaciones/peniscola

2013ko uda PEÑISCOLA verano 2013

Peñiscolako apartamentuak ekainean, uztailean, abuztuan eta irailean erabili nahi izanez gero, maiatzaren 11a baino lehen bidali beharko da eskabide orria Javier Lomasi (Kutxa Fundazioa), beredaz edo posta elektronikoz.

Maiatzaren 15ean egingo da zozketa eta honen emaitzaren berri maiatzaren 17an eta 18an jakinaraziko zaie irabazle suertatutakoei bakarrik.

————————————————————————

Todos los asociados que deseen participar en el sorteo para la ocupacion del  apartamento de  Peñíscola correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre deberán enviar el impreso de solicitud a Javier Lomas ( Kutxa Fundazioa) antes del 11 de mayo (por vereda o correo electrónico).

El próximo 15 de mayo efectuaremos el sorteo y el resultado del sorteo se comunicará los días 17 y 18 de mayo únicamente a quienes resulten adjudicatarios del apartamento.