Inicio » Solidaridad » URGENTE !! Tercer Mundo-Ayudas Cooperación al Desarrollo / PRESAKOA !! Hirugarren Mundua-Lankidetza eta Garapenerako laguntzak

URGENTE !! Tercer Mundo-Ayudas Cooperación al Desarrollo / PRESAKOA !! Hirugarren Mundua-Lankidetza eta Garapenerako laguntzak

Necesidad de cambio en el  concepto para beneficiario en la orden programada para  deducción fiscal por la aportación a ayudas Cooperación al Desarrollo 2019

Este aviso va dirigido a aquellas socias y socios que son donantes de las antiguas AYUDAS AL TERCER MUNDO, hoy COOPERACION Y DESARROLLO. Es muy importante que hagáis el cambio que os indicamos antes del 27 de diciembre 2019 para que pueda servir para la DECLARACION DE LA RENTA A REALIZAR EN 2020.

Motivado por la normativa de Protección de datos y con el fin de que desde la Fundación Kutxa se puedan facilitar los datos a la Hacienda Foral de Gipuzkoa de los importes donados a lo largo del año, para que compute la desgravación correspondiente en vuestro IRPF del 2019, cada uno de los donantes debe realizar un cambio en la orden permanente de traspaso que disteis en su día o que se generó tras la fusión para aquellos que aportabais directamente desde la nómina.

El cambio consiste en modificar el CONCEPTO PARA EL BENEFICIARIO detallando en el mismo el DNI + apellidos y nombre. El cambio se puede hacer directamente desde la banca On-line o desde oficinas.

Todas aquellas aportaciones que no lleven el concepto para el beneficiario tal y como se ha indicado, se presupondrán anónimas al no poder facilitar los datos a la hacienda foral, por lo que si no estáis interesados en la desgravación no tenéis que hacer el cambio. Así mismo, aquellos que ya tengan en el concepto del beneficiario los datos del dni+apellidos+nombre, no tienen que realizar ningún cambio.

Si se desea certificado de la aportación para la declaración de la renta, deberéis solicitarlo por correo electrónico a gipuzkoasolidarioa@kutxa.eus En principio, la Hacienda Foral ya cuenta con los datos y no suele ser necesaria su presentación.

Por último para aquellos que a día de hoy no sois donantes os animamos a participar en este proyecto, toda aportación por pequeña que sea es bienvenida y además cuenta el doble, ya que la Fundación Kutxa duplica lo recaudado en el año por los empleados. Es sencillo, puedes dar una orden mensual o hacer una aportación puntual por el importe que consideréis oportuno a la cuenta titularidad de FUNDACION KUTXA-KUTXA FUNDAZIOA. núm. 1061635529 de Kutxabank.

Recordad, si queréis que el importe os sea desgravado en vuestro IRPF, debéis poner en CONCEPTO PARA EL BENEFICIARIO vuestro DNI APELLIDO, APELLIDO, NOMBRE.

En breve os comunicaremos las ayudas que se han repartido este año 2019 y los proyectos con los que hemos colaborado.

Muchas gracias

A continuación un breve esquema para realizar el cambio por Banca Online:

Una vez conectados hay que entrar en:

CuentasConsultas y seleccionar la cuenta desde la que se hace la aportación

Una vez seleccionada la cuenta:

Clicar en Transferencias y más abajo en Órdenes programadas.

Aparece un recuadro con las órdenes que tenéis adjudicadas a esa cuenta:

Clicar en la de AYUDA AL TERCER MUNDO EMP. KUTXA (o similar)

seleccionar Modificar y realizar el cambio en la siguiente casilla:

CONCEPTO PARA EL BENEFICIARIO: DNI APELLIDO APELLIDO NOMBRE  (Tener el tfno. móvil a mano, pues os envían clave al móvil para cerrar la modificación).

Aldaketa egin behar da onuradunarentzako kontzeptuan, zerga-kenketarako programaturiko aginduan, Garapenerako Lankidetzarako 2019ko ekarpenagatik

Mezu hau lehenago HIRUGARREN MUNDURAKO LAGUNTZAK, gaur egun LANKIDETZA ETA GARAPENERAKO laguntzak, ematen dituzten bazkideentzat da. Oso garrantzitsua da adieraziko dizuegun aldaketa 2019ko abenduaren 27a baino lehen egitea, 2020AN EGIN BEHARREKO ERRENTA-AITORPNERAKO balio izan dezan.

Datuak Babesteko araudiak eraginda eta urtean zehar emandako zenbatekoen datuak Fundaziotik Gipuzkoako Foru Ogasunari eman ahal izateko, 2019ko zuen PFEZen dagokion desgrabazioa konputa dezan, emaile bakoitzak aldaketa egin behar du bere garaian eman zenuten intsuldaketa-agindu iraunkorrean, edota nominatik zuzenean ematen zenutenon kasuan bat-egitearen ondoren sortu zen aginduan.

Egin beharrekoa hauxe da: ONURADUNARENTZAKO KONTZEPTUA aldatzea bertan zehaztuz NAN eta abizenak eta izena. Aldaketa zuzenean egin daiteke Online bankatik edo bulegoetatik.

Onuradunarentzako kontzeptua adierazi bezala ez daukaten ekarpen guztiak izengabe edo anonimotzat joko dira, ezingo baitzaizkio datuak foru-ogasunari eman; beraz, desgrabatzeko interesik ez baduzue, ez daukazue aldaketarik egin beharrik. Halaber, jada onuradunaren kontzeptuan NAN eta abizenak+izena datuak jarrita dituztenek ez dute inolako aldaketarik egin behar.

Errentaren aitorpenerako ekarpenaren ziurtagiria nahi bada, posta elektronikoz eskatu behar duzue hona: gipuzkoasolidarioa@kutxa.eus; printzipioz, Ogasunak izaten ditu datuak eta ez da aurkeztu beharrik izaten.

Azkenik, oraindik emaile ez zaretenok, proiektu honetan parte hartzera animatzen zaituztegu; ekarpen guztiak, diren eta txikienak ere, ongietorriak dira, eta gainera balio bikoitza dute, Fundazioak bikoiztu egiten baitu langileek urtean zehar bildutakoa. Erraza da: hileroko agindua eman dezakezu edo behin-behineko ekarpen bat egin, nahi duzun zenbatekoarekin, FUNDACIÓN KUTXA-KUTXA FUNDAZIOAKutxabanken duen kontu-zenbakira:  1061635529.

Gogoratu, zenbatekoa zuen PFEZen desgrabatzea nahi baduzue, ONURADUNARENTZAKO KONTZEPTUAn zuen NAN, ABIZENA, ABIZENA, IZENA jarri behar dituzue.

Laster bidaliko dizuegu 2019 honetan banatu diren laguntzen eta gure laguntza jaso duten proiektuen berri.

Eskerrik asko.

Jarraian duzue eskema labur bat Online Banka bidez aldaketa egiteko:

Konektatu ondoren, hemen sartu behar da:

KontuakKontsultak eta ekarpena egiteko erabiltzen den kontua hautatu:

Kontua hautatu ondoren:

Klikatu Transferentzietan eta beherago Agindu programatuetan.

Taula bat agertuko da kontu horretan esleiturik dituzuen aginduekin:

Klikatu HIRUGARREN MUNDURAKO LAGUNTZA KUTXA ENP. (edo antzekoa)

Hautatu Aldatu eta egin aldaketa hurrengo laukian:

ONURADUNARENTZAKO KONTZEPTUA: NAN, ABIZENA, ABIZENA, IZENA (Telefono mugikorra eskura izan, gakoa bidaliko dizuete-eta aldaketa bukatzeko).

GIPSOL_C

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s